DET.mn автомат сигналийн тайлан

Тухайн сигнал үүссэнээс хойш 90минутын хугацааны ханшын өөрчлөлтөөр үнэлгээ хийсэн байдал.

#id Ирсэн цаг Хослол/ ханш Орох ханш Ашиг Эрсдэл Төлөв
20169 vip signal
2023-04-01 04:40:58
SELL XRPUSDT 0.5401396 0.5401
0.01%
0.5483
-1.51%
Too risk
20168 vip signal
2023-03-31 13:15:59
SELL XRPUSDT 0.5443438 0.5404
0.72%
0.5478
-0.63%
Good signal
20167 vip signal
2023-03-30 19:05:59
SELL XRPUSDT 0.5542537 0.5374
3.04%
0.5516
0.48%
Good signal
20166 vip signal
2023-03-29 12:21:05
SELL TRXUSDT 0.0643243 0.0643
0.04%
0.0651
-1.21%
Too risk
20165 vip signal
2023-03-29 10:11:03
SELL TRXUSDT 0.0643243 0.0642
0.19%
0.0643
0.04%
normal
20164 vip signal
2023-03-28 13:00:59
SELL XRPUSDT 0.4863859 0.482
0.9%
0.4939
-1.54%
normal
20163 vip signal
2023-03-27 21:46:04
SELL TRXUSDT 0.0641941 0.0617
3.89%
0.0642
-0.01%
Good signal
20162 vip signal
2023-03-27 14:35:59
SELL XRPUSDT 0.4571567 0.4537
0.76%
0.4655
-1.83%
normal
20161 vip signal
2023-03-27 14:20:59
SELL XRPUSDT 0.4553549 0.4537
0.36%
0.4595
-0.91%
normal
20160 vip signal
2023-03-27 13:26:03
SELL TRXUSDT 0.0642942 0.0638
0.77%
0.0643
-0.01%
Good signal
20159 vip signal
2023-03-27 12:15:58
SELL XRPUSDT 0.4558554 0.4512
1.02%
0.4576
-0.38%
Good signal
20158 vip signal
2023-03-27 11:10:58
SELL XRPUSDT 0.455455 0.4505
1.09%
0.456
-0.12%
Good signal
20157 vip signal
2023-03-27 10:50:58
SELL XRPUSDT 0.453453 0.4505
0.65%
0.4568
-0.74%
Good signal
20156 vip signal
2023-03-26 23:41:00
BUY XRPUSDT 0.4457538 0.4483
0.57%
0.4433
-0.55%
normal
20155 vip signal
2023-03-26 14:25:58
SELL XRPUSDT 0.4591587 0.4532
1.3%
0.4575
0.36%
Good signal
20154 vip signal
2023-03-26 06:55:58
BUY XRPUSDT 0.4443552 0.4487
0.97%
0.4401
-0.97%
Good signal
20153 vip signal
2023-03-25 22:40:59
SELL XRPUSDT 0.4543539 0.4566
-0.49%
0.463
-1.9%
Too risk
20152 vip signal
2023-03-25 12:25:59
SELL XRPUSDT 0.4311307 0.4338
-0.62%
0.4527
-5%
Too risk
20151 vip signal
2023-03-25 11:20:59
SELL XRPUSDT 0.4312308 0.4277
0.82%
0.448
-3.89%
normal
20150 vip signal
2023-03-23 08:40:53
SELL BTCUSDT 27421.2939 27101
1.17%
27309.2
0.41%
Good signal
20149 vip signal
2023-03-22 19:35:58
BUY XRPUSDT 0.4467528 0.4475
0.17%
0.438
-2%
Too risk
20148 vip signal
2023-03-22 19:25:58
BUY XRPUSDT 0.4494501 0.4475
-0.44%
0.438
-2.61%
Too risk
20147 vip signal
2023-03-21 18:10:59
SELL XRPUSDT 0.3875872 0.3868
0.2%
0.3932
-1.45%
Too risk
20146 vip signal
2023-03-21 15:55:59
SELL XRPUSDT 0.3859856 0.3829
0.8%
0.3892
-0.83%
Good signal
20145 vip signal
2023-03-21 14:25:59
SELL XRPUSDT 0.386386 0.3776
2.27%
0.3863
0.02%
Good signal
20144 vip signal
2023-03-21 12:45:58
SELL XRPUSDT 0.3827824 0.3813
0.39%
0.385
-0.58%
normal
20143 vip signal
2023-03-21 12:05:59
SELL XRPUSDT 0.3828825 0.3808
0.54%
0.3846
-0.45%
normal
20142 vip signal
2023-03-21 10:20:58
SELL XRPUSDT 0.3821818 0.3792
0.78%
0.3838
-0.42%
Good signal
20141 vip signal
2023-03-21 10:15:58
SELL XRPUSDT 0.3820817 0.3792
0.75%
0.3838
-0.45%
Good signal
20140 vip signal
2023-03-21 03:25:58
BUY XRPUSDT 0.3713283 0.3776
1.66%
0.3724
0.29%
Good signal
20139 vip signal
2023-03-21 03:10:59
BUY XRPUSDT 0.3748248 0.3771
0.6%
0.3711
-1%
normal
20138 vip signal
2023-03-20 16:05:53
SELL BTCUSDT 28264.7365 28003.5
0.92%
28483.2
-0.77%
Good signal
20137 vip signal
2023-03-20 11:25:58
BUY XRPUSDT 0.3820176 0.3826
0.15%
0.3765
-1.47%
Too risk
20136 vip signal
2023-03-19 21:41:04
SELL TRXUSDT 0.0665365 0.0665
0.05%
0.067
-0.7%
Too risk
20135 vip signal
2023-03-19 20:36:03
SELL TRXUSDT 0.0664564 0.0662
0.39%
0.0668
-0.52%
normal
20134 vip signal
2023-03-19 18:35:58
SELL XRPUSDT 0.3876873 0.3844
0.85%
0.3968
-2.35%
normal
20133 vip signal
2023-03-19 18:20:58
SELL XRPUSDT 0.3852849 0.3843
0.26%
0.3968
-2.99%
Too risk
20132 vip signal
2023-03-19 13:55:58
SELL XRPUSDT 0.3871868 0.3751
3.12%
0.3834
0.98%
Good signal
20131 vip signal
2023-03-19 13:50:58
SELL XRPUSDT 0.3827824 0.3751
2.01%
0.386
-0.84%
Good signal
20130 vip signal
2023-03-18 23:35:58
BUY XRPUSDT 0.3755241 0.379
0.92%
0.3686
-1.88%
normal
20129 vip signal
2023-03-18 07:10:58
SELL XRPUSDT 0.3807804 0.3758
1.31%
0.3805
0.07%
Good signal
20128 vip signal
2023-03-17 21:40:58
SELL XRPUSDT 0.3807804 0.3695
2.96%
0.3776
0.84%
Good signal
20127 vip signal
2023-03-17 20:55:58
SELL XRPUSDT 0.3740737 0.372
0.55%
0.3825
-2.25%
Too risk
20126 vip signal
2023-03-17 19:50:59
SELL XRPUSDT 0.3761758 0.3715
1.24%
0.3757
0.13%
Good signal
20125 vip signal
2023-03-17 19:30:58
SELL XRPUSDT 0.3747744 0.3715
0.87%
0.3773
-0.67%
Good signal
20124 vip signal
2023-03-17 18:05:59
SELL XRPUSDT 0.3718715 0.3704
0.4%
0.3753
-0.92%
normal
20123 vip signal
2023-03-17 18:00:59
SELL XRPUSDT 0.37037 0.3703
0.02%
0.3747
-1.17%
Too risk
20122 vip signal
2023-03-17 17:40:59
SELL XRPUSDT 0.3690687 0.3688
0.07%
0.374
-1.34%
Too risk
20121 vip signal
2023-03-17 15:55:59
SELL XRPUSDT 0.3690687 0.3668
0.61%
0.3696
-0.14%
Good signal
20120 vip signal
2023-03-17 14:45:58
SELL XRPUSDT 0.3689686 0.3676
0.37%
0.3698
-0.23%
normal
20119 vip signal
2023-03-17 12:55:59
SELL XRPUSDT 0.3679676 0.3663
0.45%
0.3692
-0.33%
normal
20118 vip signal
2023-03-17 11:45:58
SELL XRPUSDT 0.3677674 0.3667
0.29%
0.369
-0.34%
normal
20117 vip signal
2023-03-17 10:10:59
SELL XRPUSDT 0.3684681 0.3658
0.72%
0.369
-0.14%
Good signal
20116 vip signal
2023-03-17 10:00:59
SELL XRPUSDT 0.3675672 0.3658
0.48%
0.369
-0.39%
normal
20115 vip signal
2023-03-17 09:55:59
SELL XRPUSDT 0.3669666 0.3658
0.32%
0.369
-0.55%
normal
20114 vip signal
2023-03-17 03:25:58
SELL XRPUSDT 0.3668665 0.3616
1.44%
0.3657
0.32%
Good signal
20113 vip signal
2023-03-16 15:10:59
SELL XRPUSDT 0.3650647 0.3619
0.87%
0.3648
0.07%
Good signal
20112 vip signal
2023-03-16 14:35:59
SELL XRPUSDT 0.3645642 0.3622
0.65%
0.3649
-0.09%
Good signal
20111 vip signal
2023-03-16 14:05:58
SELL XRPUSDT 0.3658655 0.363
0.78%
0.365
0.24%
Good signal
20110 vip signal
2023-03-16 13:30:58
SELL XRPUSDT 0.3640637 0.363
0.29%
0.3657
-0.45%
normal
20109 vip signal
2023-03-14 22:05:59
SELL XRPUSDT 0.3780777 0.3798
-0.46%
0.3873
-2.44%
Too risk
20108 vip signal
2023-03-14 21:55:59
SELL XRPUSDT 0.3780777 0.3779
0.05%
0.3873
-2.44%
Too risk
20107 vip signal
2023-03-14 20:50:59
SELL XRPUSDT 0.3760757 0.3745
0.42%
0.3834
-1.95%
normal
20106 vip signal
2023-03-14 20:45:59
SELL XRPUSDT 0.3745742 0.3745
0.02%
0.3828
-2.2%
Too risk
20105 vip signal
2023-03-14 00:10:59
SELL XRPUSDT 0.3752749 0.3682
1.89%
0.3739
0.37%
Good signal
20104 vip signal
2023-03-13 22:50:58
SELL XRPUSDT 0.372372 0.3718
0.15%
0.3799
-2.02%
Too risk
20103 vip signal
2023-03-13 22:45:59
SELL XRPUSDT 0.3705702 0.3709
-0.09%
0.3799
-2.52%
Too risk
20102 vip signal
2023-03-13 19:20:59
BUY XRPUSDT 0.3597399 0.3604
0.18%
0.3565
-0.91%
Too risk
20101 vip signal
2023-03-13 06:20:59
SELL XRPUSDT 0.3655652 0.3652
0.1%
0.3712
-1.54%
Too risk
20100 vip signal
2023-03-13 06:00:59
SELL XRPUSDT 0.3618615 0.3599
0.54%
0.3699
-2.22%
Too risk
20099 vip signal
2023-03-13 04:50:59
SELL XRPUSDT 0.3605602 0.3575
0.85%
0.3699
-2.59%
normal
20098 vip signal
2023-03-12 19:10:59
BUY XRPUSDT 0.3587409 0.361
0.63%
0.3552
-1%
Good signal
20097 vip signal
2023-03-12 09:05:58
SELL XRPUSDT 0.3651648 0.3617
0.95%
0.3639
0.35%
Good signal
20096 vip signal
2023-03-12 07:55:58
SELL XRPUSDT 0.3642639 0.3623
0.54%
0.3655
-0.34%
normal
20095 vip signal
2023-03-11 23:05:59
BUY XRPUSDT 0.3597399 0.3632
0.95%
0.3597
-0.01%
Good signal
20094 vip signal
2023-03-11 15:40:58
BUY XRPUSDT 0.3651345 0.3655
0.1%
0.359
-1.71%
Too risk
20093 vip signal
2023-03-11 09:45:58
SELL XRPUSDT 0.3732729 0.3679
1.44%
0.3738
-0.14%
Good signal
20092 vip signal
2023-03-11 09:40:58
SELL XRPUSDT 0.3722719 0.3679
1.17%
0.3739
-0.44%
Good signal
20091 vip signal
2023-03-10 19:25:59
BUY XRPUSDT 0.3615381 0.3649
0.92%
0.3601
-0.4%
Good signal
20090 vip signal
2023-03-10 03:10:58
BUY XRPUSDT 0.3842154 0.383
-0.32%
0.3687
-4.21%
Too risk
20089 vip signal
2023-03-10 02:35:59
BUY XRPUSDT 0.3851145 0.3875
0.62%
0.3742
-2.92%
normal
20088 vip signal
2023-03-09 22:05:59
SELL XRPUSDT 0.3960957 0.3912
1.24%
0.3976
-0.38%
Good signal
20087 vip signal
2023-03-09 18:35:59
SELL XRPUSDT 0.3956953 0.3915
1.06%
0.3949
0.2%
Good signal
20086 vip signal
2023-03-09 18:10:59
SELL XRPUSDT 0.3954951 0.3915
1.01%
0.3961
-0.15%
Good signal
20085 vip signal
2023-03-09 00:06:03
SELL TRXUSDT 0.0662462 0.0658
0.67%
0.0661
0.22%
Good signal
20084 vip signal
2023-03-08 20:20:59
SELL XRPUSDT 0.3882879 0.3878
0.13%
0.4019
-3.51%
Too risk
20083 vip signal
2023-03-08 19:15:58
SELL XRPUSDT 0.386386 0.3858
0.15%
0.3897
-0.86%
Too risk
20082 vip signal
2023-03-08 18:51:03
SELL TRXUSDT 0.0662862 0.0659
0.58%
0.0662
0.13%
normal
20081 vip signal
2023-03-08 18:25:58
SELL XRPUSDT 0.385385 0.3837
0.44%
0.3897
-1.12%
normal
20080 vip signal
2023-03-08 17:46:03
SELL TRXUSDT 0.0662462 0.066
0.37%
0.0663
-0.08%
normal
20079 vip signal
2023-03-08 16:31:02
SELL TRXUSDT 0.0662262 0.0659
0.49%
0.0662
0.04%
normal
20078 vip signal
2023-03-08 08:35:58
SELL XRPUSDT 0.3846843 0.3765
2.13%
0.382
0.7%
Good signal
20077 vip signal
2023-03-08 08:30:59
SELL XRPUSDT 0.3844841 0.3765
2.08%
0.3825
0.52%
Good signal
20076 vip signal
2023-03-08 05:45:59
SELL XRPUSDT 0.3834831 0.3782
1.38%
0.3835
-0%
Good signal
20075 vip signal
2023-03-08 04:45:59
SELL XRPUSDT 0.3816813 0.379
0.7%
0.3843
-0.69%
Good signal
20074 vip signal
2023-03-08 03:05:59
SELL XRPUSDT 0.3791788 0.3779
0.34%
0.382
-0.74%
normal
20073 vip signal
2023-03-08 01:25:59
SELL XRPUSDT 0.3782779 0.3767
0.42%
0.3803
-0.53%
normal
20072 vip signal
2023-03-07 23:45:59
SELL XRPUSDT 0.3796793 0.3755
1.1%
0.3805
-0.22%
Good signal
20071 vip signal
2023-03-07 22:40:59
SELL XRPUSDT 0.3784781 0.3707
2.06%
0.3825
-1.06%
normal
20070 vip signal
2023-03-07 22:20:58
SELL XRPUSDT 0.3745742 0.3707
1.03%
0.3825
-2.12%
normal
20069 vip signal
2023-03-07 21:15:59
SELL XRPUSDT 0.3746743 0.3718
0.77%
0.3782
-0.94%
Good signal
20068 vip signal
2023-03-07 20:10:59
SELL XRPUSDT 0.3751748 0.3719
0.87%
0.3752
-0.01%
Good signal
20067 vip signal
2023-03-07 02:45:58
SELL XRPUSDT 0.3711708 0.3701
0.29%
0.3739
-0.74%
normal
20066 vip signal
2023-03-07 02:05:58
SELL XRPUSDT 0.3695692 0.3692
0.1%
0.3739
-1.17%
Too risk
20065 vip signal
2023-03-07 01:00:58
SELL XRPUSDT 0.3687684 0.3678
0.26%
0.3707
-0.52%
normal
20064 vip signal
2023-03-06 11:00:58
BUY XRPUSDT 0.3622374 0.3679
1.54%
0.364
0.48%
Good signal
20063 vip signal
2023-03-06 07:15:58
BUY XRPUSDT 0.3660336 0.3692
0.86%
0.3655
-0.15%
Good signal
20062 vip signal
2023-03-06 07:05:59
BUY XRPUSDT 0.3667329 0.369
0.61%
0.3653
-0.39%
Good signal
20061 vip signal
2023-03-06 03:15:58
BUY XRPUSDT 0.3689307 0.3691
0.05%
0.3669
-0.55%
Too risk
20060 vip signal
2023-03-06 02:46:03
SELL TRXUSDT 0.0674974 0.0674
0.14%
0.0676
-0.15%
Too risk
20059 vip signal
2023-03-06 01:41:03
SELL TRXUSDT 0.0674274 0.0673
0.19%
0.0676
-0.26%
Too risk
20058 vip signal
2023-03-06 00:36:04
SELL TRXUSDT 0.0674874 0.0673
0.28%
0.0674
0.13%
normal
20057 vip signal
2023-03-05 23:31:03
SELL TRXUSDT 0.0675375 0.0673
0.35%
0.0675
0.06%
normal
20056 vip signal
2023-03-05 22:26:03
SELL TRXUSDT 0.0675275 0.0674
0.19%
0.0675
0.04%
normal
20055 vip signal
2023-03-05 21:21:03
SELL TRXUSDT 0.0673873 0.0673
0.13%
0.0675
-0.17%
Too risk
20054 vip signal
2023-03-05 20:16:03
SELL TRXUSDT 0.0674374 0.0673
0.2%
0.0675
-0.09%
Too risk
20053 vip signal
2023-03-05 17:56:03
SELL TRXUSDT 0.0672071 0.0671
0.16%
0.0674
-0.29%
Too risk
20052 vip signal
2023-03-05 12:36:03
SELL TRXUSDT 0.0672472 0.0671
0.22%
0.0673
-0.08%
normal
20051 vip signal
2023-03-05 10:26:03
SELL TRXUSDT 0.0674574 0.0666
1.27%
0.0673
0.23%
Good signal
20050 vip signal
2023-03-05 09:21:03
SELL TRXUSDT 0.0674474 0.0665
1.4%
0.0675
-0.08%
Good signal
20049 vip signal
2023-03-05 07:00:58
BUY XRPUSDT 0.3712284 0.3747
0.93%
0.3723
0.29%
Good signal
20048 vip signal
2023-03-05 03:25:58
BUY XRPUSDT 0.3730266 0.3743
0.34%
0.3696
-0.93%
normal
20047 vip signal
2023-03-05 02:41:03
SELL TRXUSDT 0.0672872 0.0666
1.02%
0.0673
-0.02%
Good signal
20046 vip signal
2023-03-05 01:31:02
SELL TRXUSDT 0.0672071 0.0669
0.46%
0.0673
-0.14%
normal
20045 vip signal
2023-03-05 01:00:59
SELL XRPUSDT 0.3780777 0.3727
1.42%
0.3776
0.13%
Good signal
20044 vip signal
2023-03-04 18:51:04
SELL TRXUSDT 0.0672172 0.067
0.32%
0.0673
-0.12%
normal
20043 vip signal
2023-03-04 17:46:03
SELL TRXUSDT 0.0673973 0.067
0.59%
0.0675
-0.15%
normal
20042 vip signal
2023-03-04 10:20:58
SELL XRPUSDT 0.3759756 0.3745
0.39%
0.376
-0.01%
normal
20041 vip signal
2023-03-04 07:00:58
SELL XRPUSDT 0.3754751 0.374
0.39%
0.3805
-1.34%
normal
20040 vip signal
2023-03-04 06:55:58
SELL XRPUSDT 0.3752749 0.374
0.34%
0.3805
-1.39%
normal
20039 vip signal
2023-03-04 06:40:58
SELL XRPUSDT 0.3744741 0.374
0.13%
0.3805
-1.61%
Too risk
20038 vip signal
2023-03-04 05:25:58
SELL XRPUSDT 0.3717714 0.3712
0.15%
0.3758
-1.08%
Too risk
20037 vip signal
2023-03-04 05:00:58
SELL XRPUSDT 0.371371 0.3695
0.5%
0.3751
-1%
normal
20036 vip signal
2023-03-04 03:55:58
SELL XRPUSDT 0.371371 0.3695
0.5%
0.3717
-0.09%
normal
20035 vip signal
2023-03-04 03:45:58
SELL XRPUSDT 0.37037 0.3699
0.13%
0.3715
-0.31%
Too risk
20034 vip signal
2023-03-03 21:25:58
SELL XRPUSDT 0.3690687 0.3666
0.67%
0.3697
-0.17%
Good signal
20033 vip signal
2023-03-03 04:30:58
SELL XRPUSDT 0.3801798 0.3775
0.7%
0.3806
-0.11%
Good signal
20032 vip signal
2023-03-03 04:00:58
SELL XRPUSDT 0.381381 0.3781
0.86%
0.3808
0.15%
Good signal
20031 vip signal
2023-03-03 03:25:58
SELL XRPUSDT 0.3802799 0.3789
0.36%
0.3811
-0.22%
normal
20030 vip signal
2023-03-02 23:00:58
BUY XRPUSDT 0.3742254 0.3761
0.5%
0.3742
-0.01%
normal
20029 vip signal
2023-03-02 22:45:58
BUY XRPUSDT 0.3747249 0.3761
0.37%
0.3742
-0.14%
normal
20028 vip signal
2023-03-02 07:35:58
SELL XRPUSDT 0.3840837 0.3808
0.85%
0.3846
-0.13%
Good signal
20027 vip signal
2023-03-02 05:40:58
SELL XRPUSDT 0.384384 0.3815
0.75%
0.3837
0.18%
Good signal
20026 vip signal
2023-03-02 03:15:58
SELL XRPUSDT 0.3838835 0.3794
1.17%
0.3836
0.07%
Good signal
20025 vip signal
2023-03-01 16:40:59
SELL XRPUSDT 0.383383 0.3807
0.7%
0.3847
-0.34%
Good signal
20024 vip signal
2023-03-01 15:50:58
SELL XRPUSDT 0.3822819 0.3818
0.13%
0.3847
-0.63%
Too risk
20023 vip signal
2023-03-01 15:45:58
SELL XRPUSDT 0.3824821 0.3816
0.23%
0.3847
-0.58%
normal
20022 vip signal
2023-03-01 14:35:58
SELL XRPUSDT 0.3822819 0.3808
0.39%
0.3828
-0.14%
normal
20021 vip signal
2023-03-01 13:10:58
SELL XRPUSDT 0.382382 0.3799
0.65%
0.3821
0.07%
Good signal
20020 vip signal
2023-03-01 05:11:03
BUY TRXUSDT 0.0687112 0.069
0.42%
0.0685
-0.31%
normal
20019 vip signal
2023-03-01 03:15:58
SELL XRPUSDT 0.3826823 0.3781
1.2%
0.382
0.18%
Good signal
20018 vip signal
2023-03-01 02:45:58
SELL XRPUSDT 0.3816813 0.3781
0.94%
0.3824
-0.19%
Good signal
20017 vip signal
2023-03-01 01:50:58
SELL XRPUSDT 0.3800797 0.3789
0.31%
0.3824
-0.61%
normal
20016 vip signal
2023-02-28 23:45:58
SELL XRPUSDT 0.3795792 0.3772
0.63%
0.3802
-0.16%
Good signal
20015 vip signal
2023-02-28 10:45:58
BUY XRPUSDT 0.3715281 0.3759
1.16%
0.372
0.13%
Good signal
20014 vip signal
2023-02-28 07:00:58
SELL XRPUSDT 0.3800797 0.3768
0.86%
0.3794
0.18%
Good signal
20013 vip signal
2023-02-28 04:35:58
SELL XRPUSDT 0.3792789 0.3771
0.57%
0.3789
0.1%
normal
20012 vip signal
2023-02-28 04:25:58
SELL XRPUSDT 0.3782779 0.3771
0.31%
0.3789
-0.16%
normal
20011 vip signal
2023-02-27 22:50:58
SELL XRPUSDT 0.378378 0.3738
1.21%
0.3791
-0.19%
Good signal
20010 vip signal
2023-02-27 04:40:59
SELL XRPUSDT 0.3805802 0.3778
0.73%
0.3799
0.18%
Good signal
20009 vip signal
2023-02-27 03:35:58
SELL XRPUSDT 0.3802799 0.3783
0.52%
0.3805
-0.06%
normal
20008 vip signal
2023-02-27 02:50:58
SELL XRPUSDT 0.3791788 0.3778
0.36%
0.3801
-0.24%
normal
20007 vip signal
2023-02-27 02:26:03
SELL TRXUSDT 0.0692091 0.069
0.3%
0.0697
-0.71%
normal
20006 vip signal
2023-02-26 03:30:59
BUY XRPUSDT 0.3734262 0.376
0.68%
0.3682
-1.42%
normal
20005 vip signal
2023-02-24 23:10:59
BUY XRPUSDT 0.3831165 0.3821
-0.27%
0.3723
-2.91%
Too risk
20004 vip signal
2023-02-24 14:45:59
BUY XRPUSDT 0.3860136 0.3893
0.84%
0.3872
0.31%
Good signal
20003 vip signal
2023-02-24 03:00:59
BUY XRPUSDT 0.3880116 0.3913
0.84%
0.3896
0.41%
Good signal
20002 vip signal
2023-02-23 22:55:58
BUY XRPUSDT 0.3904092 0.3907
0.07%
0.3871
-0.85%
Too risk
20001 vip signal
2023-02-23 19:30:58
BUY XRPUSDT 0.38961 0.3917
0.53%
0.388
-0.41%
normal
20000 vip signal
2023-02-23 12:40:59
SELL XRPUSDT 0.3969966 0.3946
0.6%
0.3978
-0.2%
normal
19999 vip signal
2023-02-23 11:05:58
SELL XRPUSDT 0.3969966 0.3946
0.6%
0.3971
-0.03%
normal
19998 vip signal
2023-02-23 10:50:59
SELL XRPUSDT 0.3961958 0.3946
0.4%
0.3971
-0.23%
normal
19997 vip signal
2023-02-22 21:45:58
SELL XRPUSDT 0.3942939 0.3865
1.98%
0.3958
-0.38%
Good signal
19996 vip signal
2023-02-21 23:15:58
BUY XRPUSDT 0.3887109 0.3903
0.41%
0.387
-0.44%
normal
19995 vip signal
2023-02-21 19:10:59
BUY XRPUSDT 0.3903093 0.393
0.68%
0.3893
-0.26%
Good signal
19994 vip signal
2023-02-21 11:00:59
BUY XRPUSDT 0.3948048 0.3969
0.53%
0.3941
-0.18%
normal
19993 vip signal
2023-02-20 21:15:59
SELL XRPUSDT 0.3945942 0.3945
0.02%
0.4067
-3.07%
Too risk
19992 vip signal
2023-02-20 20:20:58
SELL XRPUSDT 0.3936933 0.3913
0.61%
0.396
-0.59%
Good signal
19991 vip signal
2023-02-20 19:15:59
SELL XRPUSDT 0.3932929 0.3917
0.41%
0.3943
-0.26%
normal
19990 vip signal
2023-02-20 18:45:58
SELL XRPUSDT 0.3949946 0.392
0.76%
0.3944
0.15%
Good signal
19989 vip signal
2023-02-20 17:45:58
SELL XRPUSDT 0.3932929 0.3923
0.25%
0.3949
-0.41%
normal
19988 vip signal
2023-02-20 17:30:58
SELL XRPUSDT 0.3916913 0.3916
0.02%
0.3949
-0.82%
Too risk
19987 vip signal
2023-02-20 16:00:58
SELL XRPUSDT 0.3911908 0.3892
0.51%
0.3917
-0.13%
normal
19986 vip signal
2023-02-20 15:10:58
SELL XRPUSDT 0.3922919 0.3893
0.76%
0.3917
0.15%
Good signal
19985 vip signal
2023-02-20 13:55:58
SELL XRPUSDT 0.392392 0.3893
0.79%
0.3923
0.02%
Good signal
19984 vip signal
2023-02-20 03:00:58
BUY XRPUSDT 0.388611 0.3895
0.23%
0.384
-1.2%
normal
19983 vip signal
2023-02-20 00:15:58
SELL XRPUSDT 0.3981978 0.3866
2.91%
0.3966
0.4%
Good signal
19982 vip signal
2023-02-19 22:35:58
SELL XRPUSDT 0.3949946 0.3921
0.73%
0.3972
-0.56%
Good signal
19981 vip signal
2023-02-19 21:15:58
SELL XRPUSDT 0.3951948 0.3931
0.53%
0.3958
-0.15%
normal
19980 vip signal
2023-02-19 00:35:59
SELL XRPUSDT 0.397397 0.3934
1.01%
0.3964
0.25%
Good signal
19979 vip signal
2023-02-18 07:05:58
SELL XRPUSDT 0.3959956 0.3943
0.43%
0.3964
-0.1%
normal
19978 vip signal
2023-02-18 04:30:58
SELL XRPUSDT 0.3979976 0.3921
1.48%
0.4001
-0.53%
Good signal
19977 vip signal
2023-02-18 03:45:58
SELL XRPUSDT 0.3956953 0.394
0.43%
0.4001
-1.11%
normal
19976 vip signal
2023-02-18 02:40:58
SELL XRPUSDT 0.3927924 0.3913
0.38%
0.3985
-1.45%
normal
19975 vip signal
2023-02-18 01:15:59
SELL XRPUSDT 0.3918915 0.3902
0.43%
0.3932
-0.33%
normal
19974 vip signal
2023-02-16 03:20:58
SELL XRPUSDT 0.391391 0.3928
-0.36%
0.4021
-2.74%
Too risk
19973 vip signal
2023-02-16 03:15:58
SELL XRPUSDT 0.3902899 0.3917
-0.36%
0.4017
-2.92%
Too risk
19972 vip signal
2023-02-15 21:55:58
SELL XRPUSDT 0.3876873 0.3855
0.56%
0.3877
-0%
normal
19971 vip signal
2023-02-15 20:50:59
SELL XRPUSDT 0.3877874 0.3855
0.59%
0.3883
-0.13%
normal
19970 vip signal
2023-02-15 19:45:58
SELL XRPUSDT 0.3862859 0.3857
0.15%
0.3893
-0.78%
Too risk
19969 vip signal
2023-02-15 18:55:58
SELL XRPUSDT 0.3852849 0.3832
0.54%
0.3893
-1.04%
normal
19968 vip signal
2023-02-15 18:25:58
SELL XRPUSDT 0.3840837 0.3832
0.23%
0.3866
-0.66%
normal
19967 vip signal
2023-02-15 07:30:58
SELL XRPUSDT 0.3827824 0.3782
1.2%
0.3824
0.1%
Good signal
19966 vip signal
2023-02-15 05:15:58
SELL XRPUSDT 0.3778775 0.3776
0.07%
0.3796
-0.46%
Too risk
19965 vip signal
2023-02-15 03:05:59
SELL XRPUSDT 0.3779776 0.3773
0.18%
0.3799
-0.51%
Too risk
19964 vip signal
2023-02-15 02:40:58
SELL XRPUSDT 0.3776773 0.3769
0.21%
0.3799
-0.59%
normal
19963 vip signal
2023-02-15 02:15:58
SELL XRPUSDT 0.3770767 0.376
0.29%
0.3799
-0.75%
normal
19962 vip signal
2023-02-15 01:10:58
SELL XRPUSDT 0.3758755 0.3749
0.26%
0.3778
-0.51%
normal
19961 vip signal
2023-02-15 00:06:00
SELL XRPUSDT 0.3760757 0.3729
0.84%
0.3767
-0.17%
Good signal
19960 vip signal
2023-02-14 23:00:58
SELL XRPUSDT 0.3764761 0.3723
1.11%
0.3775
-0.27%
Good signal
19959 vip signal
2023-02-14 22:50:58
SELL XRPUSDT 0.3741738 0.3723
0.5%
0.3775
-0.89%
normal
19958 vip signal
2023-02-14 21:30:58
SELL XRPUSDT 0.3677674 0.3668
0.26%
0.3763
-2.32%
Too risk
19957 vip signal
2023-02-14 07:20:58
SELL XRPUSDT 0.3726723 0.3657
1.87%
0.3728
-0.03%
Good signal
19956 vip signal
2023-02-14 06:51:03
SELL TRXUSDT 0.0653553 0.0652
0.24%
0.0661
-1.14%
normal
19955 vip signal
2023-02-14 04:40:58
SELL XRPUSDT 0.3729726 0.3706
0.64%
0.3726
0.1%
Good signal
19954 vip signal
2023-02-13 17:11:02
BUY TRXUSDT 0.0637262 0.0638
0.12%
0.0629
-1.31%
Too risk
19953 vip signal
2023-02-13 09:00:58
BUY XRPUSDT 0.3757239 0.3743
-0.38%
0.3656
-2.77%
Too risk
19952 vip signal
2023-02-13 00:40:57
SELL XRPUSDT 0.3847844 0.383
0.46%
0.3847
0.02%
normal
19951 vip signal
2023-02-11 00:20:57
BUY XRPUSDT 0.3787209 0.3797
0.26%
0.3774
-0.35%
normal
19950 vip signal
2023-02-10 04:55:58
BUY XRPUSDT 0.3868128 0.3868
-0%
0.3783
-2.25%
Too risk
19949 vip signal
2023-02-10 00:15:58
SELL XRPUSDT 0.4037033 0.3953
2.08%
0.4018
0.47%
Good signal
19948 vip signal
2023-02-09 22:30:58
SELL XRPUSDT 0.4010006 0.4005
0.12%
0.4082
-1.8%
Too risk
19947 vip signal
2023-02-09 22:10:58
SELL XRPUSDT 0.3979976 0.3981
-0.03%
0.4102
-3.07%
Too risk
19946 vip signal
2023-02-09 21:55:58
SELL XRPUSDT 0.3971968 0.3967
0.13%
0.4102
-3.27%
Too risk
19945 vip signal
2023-02-08 16:50:58
BUY XRPUSDT 0.3990006 0.4009
0.47%
0.399
-0%
normal
19944 vip signal
2023-02-08 07:25:58
SELL XRPUSDT 0.4050046 0.4025
0.62%
0.4061
-0.27%
Good signal
19943 vip signal
2023-02-08 06:20:58
SELL XRPUSDT 0.4020016 0.4018
0.05%
0.4048
-0.7%
Too risk
19942 vip signal
2023-02-08 05:05:58
SELL XRPUSDT 0.4026022 0.4007
0.47%
0.4024
0.05%
normal
19941 vip signal
2023-02-08 04:50:58
SELL XRPUSDT 0.4022018 0.4007
0.37%
0.4026
-0.1%
normal
19940 vip signal
2023-02-08 03:55:58
SELL XRPUSDT 0.3999996 0.3992
0.2%
0.4026
-0.65%
Too risk
19939 vip signal
2023-02-08 02:05:58
SELL XRPUSDT 0.4010006 0.391
2.49%
0.3999
0.27%
Good signal
19938 vip signal
2023-02-08 01:30:58
BUY XRPUSDT 0.3925071 0.4013
2.19%
0.391
-0.39%
Good signal
19937 vip signal
2023-02-07 20:46:02
SELL TRXUSDT 0.0645945 0.0643
0.46%
0.0647
-0.16%
normal
19936 vip signal
2023-02-07 18:20:58
SELL XRPUSDT 0.3981978 0.3955
0.68%
0.3978
0.1%
Good signal
19935 vip signal
2023-02-07 17:16:02
SELL TRXUSDT 0.0644043 0.0642
0.32%
0.0645
-0.15%
normal
19934 vip signal
2023-02-07 08:15:59
BUY XRPUSDT 0.3920076 0.3931
0.28%
0.3899
-0.54%
normal
19933 vip signal
2023-02-07 04:30:58
SELL XRPUSDT 0.402402 0.3967
1.42%
0.4028
-0.1%
Good signal
19932 vip signal
2023-02-07 03:25:58
SELL XRPUSDT 0.4032028 0.4014
0.45%
0.4032
0%
normal
19931 vip signal
2023-02-07 02:20:58
SELL XRPUSDT 0.4022018 0.4002
0.5%
0.4036
-0.35%
normal
19930 vip signal
2023-02-07 01:50:58
SELL XRPUSDT 0.4011007 0.4002
0.22%
0.4036
-0.62%
normal
19929 vip signal
2023-02-07 00:20:58
SELL XRPUSDT 0.4008004 0.3984
0.6%
0.4011
-0.07%
normal
19928 vip signal
2023-02-06 09:25:58
SELL XRPUSDT 0.4031027 0.3965
1.64%
0.4031
0%
Good signal
19927 vip signal
2023-02-05 21:11:03
BUY TRXUSDT 0.0637362 0.0651
2.09%
0.0642
0.72%
Good signal
19926 vip signal
2023-02-05 20:55:59
BUY XRPUSDT 0.4028967 0.4049
0.49%
0.4014
-0.37%
normal
19925 vip signal
2023-02-05 14:56:02
SELL TRXUSDT 0.0645245 0.0645
0.04%
0.0651
-0.89%
Too risk
19924 vip signal
2023-02-05 13:51:02
SELL TRXUSDT 0.0645845 0.0643
0.44%
0.0647
-0.18%
normal
19923 vip signal
2023-02-05 12:21:02
SELL TRXUSDT 0.0642041 0.0642
0.01%
0.0646
-0.62%
Too risk
19922 vip signal
2023-02-05 11:00:59
BUY XRPUSDT 0.4081914 0.4097
0.37%
0.4072
-0.24%
normal
19921 vip signal
2023-02-05 10:16:03
SELL TRXUSDT 0.0642542 0.0639
0.55%
0.0642
0.08%
normal
19920 vip signal
2023-02-05 09:11:02
SELL TRXUSDT 0.0642142 0.064
0.33%
0.0643
-0.13%
normal
19919 vip signal
2023-02-05 08:55:58
BUY XRPUSDT 0.4087908 0.4104
0.39%
0.4084
-0.1%
normal
19918 vip signal
2023-02-05 06:41:02
SELL TRXUSDT 0.0643843 0.0636
1.22%
0.0643
0.13%
Good signal
19917 vip signal
2023-02-05 04:21:03
SELL TRXUSDT 0.0643643 0.0642
0.26%
0.0644
-0.06%
normal
19916 vip signal
2023-02-05 03:35:58
SELL XRPUSDT 0.4162158 0.4137
0.6%
0.4169
-0.16%
normal
19915 vip signal
2023-02-05 01:55:58
SELL XRPUSDT 0.4163159 0.4134
0.7%
0.4207
-1.05%
normal
19914 vip signal
2023-02-05 01:50:58
SELL XRPUSDT 0.4151147 0.4134
0.41%
0.4207
-1.35%
normal
19913 vip signal
2023-02-05 01:45:58
SELL XRPUSDT 0.4147143 0.4134
0.32%
0.4207
-1.44%
normal
19912 vip signal
2023-02-05 01:15:58
SELL XRPUSDT 0.413413 0.4125
0.22%
0.4207
-1.76%
normal
19911 vip signal
2023-02-04 23:45:58
SELL XRPUSDT 0.4123119 0.4108
0.37%
0.4134
-0.26%
normal
19910 vip signal
2023-02-04 22:35:58
SELL XRPUSDT 0.4120116 0.4111
0.22%
0.4134
-0.34%
normal
19909 vip signal
2023-02-04 21:20:58
SELL XRPUSDT 0.4139135 0.4109
0.73%
0.413
0.22%
Good signal
19908 vip signal
2023-02-03 18:15:58
SELL XRPUSDT 0.4131127 0.4106
0.61%
0.4138
-0.17%
Good signal
19907 vip signal
2023-02-03 02:25:58
SELL XRPUSDT 0.4181177 0.4117
1.53%
0.4196
-0.35%
Good signal
19906 vip signal
2023-02-02 05:00:58
SELL XRPUSDT 0.4125121 0.4129
-0.09%
0.4154
-0.7%
Too risk
19905 vip signal
2023-02-02 03:55:58
SELL XRPUSDT 0.4095091 0.4076
0.47%
0.415
-1.34%
normal
19904 vip signal
2023-02-02 03:50:58
SELL XRPUSDT 0.4077073 0.4076
0.03%
0.415
-1.79%
Too risk
19903 vip signal
2023-02-01 22:46:03
SELL TRXUSDT 0.0623022 0.0616
1.13%
0.0624
-0.16%
Good signal
19902 vip signal
2023-02-01 16:21:00
BUY XRPUSDT 0.3988008 0.402
0.8%
0.3986
-0.05%
Good signal
19901 vip signal
2023-02-01 04:45:58
SELL XRPUSDT 0.4081077 0.4016
1.59%
0.4078
0.08%
Good signal
19900 vip signal
2023-02-01 03:45:58
SELL XRPUSDT 0.4097093 0.4016
1.98%
0.4111
-0.34%
Good signal
19899 vip signal
2023-02-01 03:20:59
SELL XRPUSDT 0.4078074 0.4066
0.3%
0.4111
-0.81%
normal
19898 vip signal
2023-02-01 02:50:58
SELL XRPUSDT 0.4067063 0.4067
0%
0.4111
-1.08%
Too risk
19897 vip signal
2023-02-01 01:45:59
SELL XRPUSDT 0.405405 0.4048
0.15%
0.4082
-0.69%
Too risk
19896 vip signal
2023-02-01 01:25:59
SELL XRPUSDT 0.4043039 0.4038
0.12%
0.4075
-0.79%
Too risk
19895 vip signal
2023-02-01 00:00:58
SELL XRPUSDT 0.4028024 0.4015
0.32%
0.4048
-0.5%
normal
19894 vip signal
2023-01-31 20:35:58
SELL XRPUSDT 0.401401 0.4004
0.25%
0.4031
-0.42%
normal
19893 vip signal
2023-01-31 19:40:58
SELL XRPUSDT 0.3994991 0.399
0.12%
0.4028
-0.83%
Too risk
19892 vip signal
2023-01-31 18:35:58
SELL XRPUSDT 0.4023019 0.3973
1.24%
0.4009
0.35%
Good signal
19891 vip signal
2023-01-31 18:05:58
SELL XRPUSDT 0.398398 0.3971
0.33%
0.4022
-0.95%
normal
19890 vip signal
2023-01-31 17:00:58
SELL XRPUSDT 0.3982979 0.3966
0.43%
0.4022
-0.98%
normal
19889 vip signal
2023-01-31 16:05:58
SELL XRPUSDT 0.396396 0.3947
0.43%
0.4004
-1.01%
normal
19888 vip signal
2023-01-31 08:40:59
BUY XRPUSDT 0.3880116 0.393
1.27%
0.389
0.25%
Good signal
19887 vip signal
2023-01-30 08:55:58
SELL XRPUSDT 0.4215211 0.4076
3.3%
0.418
0.84%
Good signal
19886 vip signal
2023-01-30 08:50:58
SELL XRPUSDT 0.4193189 0.4076
2.79%
0.4189
0.1%
Good signal
19885 vip signal
2023-01-30 03:35:58
SELL XRPUSDT 0.4176172 0.4115
1.46%
0.4164
0.29%
Good signal
19884 vip signal
2023-01-30 02:50:58
SELL XRPUSDT 0.4149145 0.412
0.7%
0.4174
-0.6%
Good signal
19883 vip signal
2023-01-29 09:20:58
SELL XRPUSDT 0.4135131 0.4073
1.5%
0.414
-0.12%
Good signal
19882 vip signal
2023-01-29 08:55:59
SELL XRPUSDT 0.4115111 0.4073
1.02%
0.414
-0.6%
Good signal
19881 vip signal
2023-01-28 08:40:58
SELL XRPUSDT 0.4158154 0.4106
1.25%
0.4145
0.32%
Good signal
19880 vip signal
2023-01-28 07:40:58
SELL XRPUSDT 0.4130126 0.4104
0.63%
0.4169
-0.94%
Good signal
19879 vip signal
2023-01-28 07:20:58
SELL XRPUSDT 0.4125121 0.4104
0.51%
0.4169
-1.06%
normal
19878 vip signal
2023-01-28 04:05:58
SELL XRPUSDT 0.4130126 0.4085
1.09%
0.4133
-0.07%
Good signal
19877 vip signal
2023-01-28 03:00:58
SELL XRPUSDT 0.4122118 0.4111
0.27%
0.4134
-0.29%
normal
19876 vip signal
2023-01-28 01:55:58
SELL XRPUSDT 0.4112108 0.409
0.54%
0.4123
-0.26%
normal
19875 vip signal
2023-01-28 01:20:58
SELL XRPUSDT 0.4103099 0.409
0.32%
0.4113
-0.24%
normal
19874 vip signal
2023-01-27 23:45:58
SELL XRPUSDT 0.409409 0.4061
0.81%
0.41
-0.14%
Good signal
19873 vip signal
2023-01-26 05:35:58
SELL XRPUSDT 0.4183179 0.4113
1.68%
0.4244
-1.45%
normal
19872 vip signal
2023-01-26 05:10:58
SELL XRPUSDT 0.4158154 0.4149
0.22%
0.4244
-2.06%
Too risk
19871 vip signal
2023-01-26 04:05:58
SELL XRPUSDT 0.4136132 0.4119
0.41%
0.4194
-1.4%
normal
19870 vip signal
2023-01-26 03:40:58
SELL XRPUSDT 0.4112108 0.411
0.05%
0.4164
-1.26%
Too risk
Үр дүн 196.05% -102.4%

buyRisk : 12 SellRisk : 52

symbolLossProfit
XRPUSDT54204
TRXUSDT1030
BTCUSDT2
Total : 300 64 236
Copyright © 2022 Digital Exim llc