DET.mn автомат сигналийн тайлан

Тухайн сигнал үүссэнээс хойш 90минутын хугацааны ханшын өөрчлөлтөөр үнэлгээ хийсэн байдал.

#id Ирсэн цаг Хослол/ ханш Орох ханш Ашиг Эрсдэл Төлөв
20643 vip signal
2023-07-25 11:06:07
SELL TRXUSDT 0.0814013 0.0811
0.37%
0.0813
0.12%
normal
20642 vip signal
2023-07-25 10:21:07
SELL TRXUSDT 0.0812712 0.0811
0.21%
0.0814
-0.16%
normal
20641 vip signal
2023-07-25 09:16:06
SELL TRXUSDT 0.0812912 0.0809
0.48%
0.0814
-0.13%
normal
20640 vip signal
2023-07-25 08:11:08
SELL TRXUSDT 0.0814514 0.0809
0.68%
0.0816
-0.18%
Good signal
20639 vip signal
2023-07-25 06:01:07
SELL TRXUSDT 0.0813813 0.0811
0.35%
0.0815
-0.15%
normal
20638 vip signal
2023-07-25 04:56:08
SELL TRXUSDT 0.0813613 0.0811
0.32%
0.0814
-0.05%
normal
20637 vip signal
2023-07-25 03:51:07
SELL TRXUSDT 0.0812612 0.0811
0.2%
0.0813
-0.05%
Too risk
20636 vip signal
2023-07-25 03:30:54
SELL BTCUSDT 29166.4373 29075.5
0.31%
29145.7
0.07%
normal
20635 vip signal
2023-07-25 03:15:54
SELL BTCUSDT 29169.14 29075.5
0.32%
29144.6
0.08%
normal
20634 vip signal
2023-07-25 03:10:54
SELL BTCUSDT 29163.2341 29075.5
0.3%
29144.6
0.06%
normal
20633 vip signal
2023-07-24 20:01:07
BUY TRXUSDT 0.0807492 0.081
0.31%
0.0806
-0.19%
normal
20632 vip signal
2023-07-24 17:56:07
BUY TRXUSDT 0.0804894 0.0812
0.88%
0.0807
0.26%
Good signal
20631 vip signal
2023-07-24 15:31:07
BUY TRXUSDT 0.0814285 0.0819
0.58%
0.0815
0.09%
normal
20630 vip signal
2023-07-24 15:16:01
BUY XRPUSDT 0.7209783 0.7295
1.17%
0.7163
-0.65%
Good signal
20629 vip signal
2023-07-24 15:11:01
BUY XRPUSDT 0.7221771 0.7295
1%
0.7163
-0.82%
Good signal
20628 vip signal
2023-07-24 14:21:07
BUY TRXUSDT 0.0811488 0.0819
0.92%
0.081
-0.18%
Good signal
20627 vip signal
2023-07-24 13:16:07
BUY TRXUSDT 0.0816782 0.0816
-0.1%
0.081
-0.84%
Too risk
20626 vip signal
2023-07-24 11:31:07
BUY TRXUSDT 0.0821678 0.0822
0.04%
0.0816
-0.7%
Too risk
20625 vip signal
2023-07-24 10:06:07
BUY TRXUSDT 0.0824075 0.0826
0.23%
0.0822
-0.25%
normal
20624 vip signal
2023-07-24 03:11:05
SELL ADAUSDT 0.3190187 0.3149
1.29%
0.3178
0.38%
Good signal
20623 vip signal
2023-07-24 03:11:01
SELL XRPUSDT 0.7511504 0.73
2.82%
0.7452
0.79%
Good signal
20622 vip signal
2023-07-24 02:26:04
SELL ADAUSDT 0.3179176 0.3149
0.95%
0.319
-0.34%
Good signal
20621 vip signal
2023-07-23 19:36:07
BUY TRXUSDT 0.0836663 0.0838
0.16%
0.0827
-1.17%
Too risk
20620 vip signal
2023-07-23 18:16:07
BUY TRXUSDT 0.0835664 0.0841
0.63%
0.0836
0.04%
Good signal
20619 vip signal
2023-07-23 14:01:04
SELL ADAUSDT 0.3166163 0.314
0.83%
0.3157
0.29%
Good signal
20618 vip signal
2023-07-23 12:51:04
SELL ADAUSDT 0.3161158 0.3147
0.45%
0.3167
-0.18%
normal
20617 vip signal
2023-07-23 11:46:04
SELL ADAUSDT 0.3159156 0.3146
0.42%
0.3162
-0.09%
normal
20616 vip signal
2023-07-23 11:41:07
BUY TRXUSDT 0.0837362 0.0843
0.67%
0.0836
-0.16%
Good signal
20615 vip signal
2023-07-23 10:26:04
SELL ADAUSDT 0.3167164 0.3142
0.79%
0.3161
0.19%
Good signal
20614 vip signal
2023-07-23 08:51:03
BUY ADAUSDT 0.307692 0.3175
3.09%
0.31
0.74%
Good signal
20613 vip signal
2023-07-23 07:31:07
BUY TRXUSDT 0.0837262 0.0841
0.44%
0.0834
-0.39%
normal
20612 vip signal
2023-07-23 07:21:03
BUY ADAUSDT 0.3075921 0.3101
0.81%
0.3069
-0.23%
Good signal
20611 vip signal
2023-07-23 05:56:07
BUY TRXUSDT 0.0846253 0.0852
0.67%
0.0835
-1.35%
normal
20610 vip signal
2023-07-22 06:11:07
BUY TRXUSDT 0.0805494 0.0807
0.19%
0.0804
-0.19%
Too risk
20609 vip signal
2023-07-22 02:36:07
SELL TRXUSDT 0.0813713 0.0806
0.95%
0.0812
0.21%
Good signal
20608 vip signal
2023-07-22 02:06:04
SELL ADAUSDT 0.3170167 0.3114
1.77%
0.3169
0.04%
Good signal
20607 vip signal
2023-07-22 02:01:01
SELL XRPUSDT 0.7893886 0.775
1.82%
0.793
-0.46%
Good signal
20606 vip signal
2023-07-22 01:31:07
SELL TRXUSDT 0.0814013 0.0811
0.37%
0.0815
-0.12%
normal
20605 vip signal
2023-07-22 00:26:07
SELL TRXUSDT 0.0815815 0.0811
0.59%
0.0814
0.22%
normal
20604 vip signal
2023-07-21 23:21:08
SELL TRXUSDT 0.0814113 0.0812
0.26%
0.0815
-0.11%
normal
20603 vip signal
2023-07-21 22:16:07
SELL TRXUSDT 0.0813012 0.0812
0.12%
0.0814
-0.12%
Too risk
20602 vip signal
2023-07-20 22:11:07
BUY TRXUSDT 0.0805294 0.0806
0.09%
0.0798
-0.91%
Too risk
20601 vip signal
2023-07-20 09:51:07
SELL TRXUSDT 0.0806205 0.0806
0.03%
0.0809
-0.35%
Too risk
20600 vip signal
2023-07-20 08:46:07
SELL TRXUSDT 0.0805405 0.0804
0.17%
0.0807
-0.2%
Too risk
20599 vip signal
2023-07-20 07:41:07
SELL TRXUSDT 0.0803503 0.0801
0.31%
0.0806
-0.31%
normal
20598 vip signal
2023-07-20 06:01:07
SELL TRXUSDT 0.0803002 0.08
0.37%
0.0802
0.12%
normal
20597 vip signal
2023-07-20 04:51:06
SELL TRXUSDT 0.0802902 0.08
0.36%
0.0803
-0.01%
normal
20596 vip signal
2023-07-20 03:31:07
SELL TRXUSDT 0.0804203 0.08
0.52%
0.0804
0.03%
normal
20595 vip signal
2023-07-20 02:31:04
SELL ADAUSDT 0.3219216 0.3214
0.16%
0.3259
-1.24%
Too risk
20594 vip signal
2023-07-20 02:26:04
SELL ADAUSDT 0.32032 0.3187
0.51%
0.3259
-1.74%
normal
20593 vip signal
2023-07-20 01:51:07
SELL TRXUSDT 0.0804103 0.0801
0.39%
0.0804
0.01%
normal
20592 vip signal
2023-07-19 22:36:07
BUY TRXUSDT 0.0795404 0.08
0.57%
0.0795
-0.05%
normal
20591 vip signal
2023-07-19 17:46:07
BUY TRXUSDT 0.0796603 0.08
0.42%
0.0798
0.18%
normal
20590 vip signal
2023-07-19 15:36:09
BUY TRXUSDT 0.0797102 0.0796
-0.14%
0.0793
-0.52%
Too risk
20589 vip signal
2023-07-19 14:31:08
BUY TRXUSDT 0.0798101 0.0798
-0.01%
0.0795
-0.39%
Too risk
20588 vip signal
2023-07-19 08:01:03
SELL ADAUSDT 0.3095092 0.308
0.49%
0.3173
-2.52%
Too risk
20587 vip signal
2023-07-16 10:06:05
BUY ADAUSDT 0.3223773 0.3222
-0.06%
0.3163
-1.92%
Too risk
20586 vip signal
2023-07-15 15:56:05
SELL ADAUSDT 0.3347344 0.3335
0.37%
0.3374
-0.8%
normal
20585 vip signal
2023-07-13 23:31:05
SELL ADAUSDT 0.2937935 0.3023
-2.9%
0.3205
-9.09%
Too risk
20584 vip signal
2023-07-13 23:26:03
SELL ADAUSDT 0.2901899 0.2999
-3.35%
0.319
-9.93%
Too risk
20583 vip signal
2023-07-13 21:46:05
SELL ADAUSDT 0.2898896 0.2878
0.72%
0.2898
0.03%
Good signal
20582 vip signal
2023-07-12 09:21:04
SELL ADAUSDT 0.2947945 0.2926
0.74%
0.2949
-0.04%
Good signal
20581 vip signal
2023-07-12 08:16:04
SELL ADAUSDT 0.2950948 0.2931
0.68%
0.2953
-0.07%
Good signal
20580 vip signal
2023-07-11 16:41:05
SELL ADAUSDT 0.2935933 0.2894
1.43%
0.2924
0.41%
Good signal
20579 vip signal
2023-07-11 15:06:03
SELL ADAUSDT 0.2935933 0.2911
0.85%
0.2933
0.1%
Good signal
20578 vip signal
2023-07-11 15:01:03
SELL ADAUSDT 0.2929927 0.2911
0.65%
0.2927
0.1%
Good signal
20577 vip signal
2023-07-11 03:51:03
SELL ADAUSDT 0.2909907 0.2891
0.65%
0.2926
-0.55%
Good signal
20576 vip signal
2023-07-11 02:46:05
SELL ADAUSDT 0.2907905 0.2889
0.65%
0.2926
-0.62%
Good signal
20575 vip signal
2023-07-11 02:36:03
SELL ADAUSDT 0.2896894 0.2889
0.27%
0.2926
-1%
normal
20574 vip signal
2023-07-10 23:36:05
SELL ADAUSDT 0.2879877 0.2859
0.72%
0.2883
-0.11%
Good signal
20573 vip signal
2023-07-10 06:11:04
BUY ADAUSDT 0.2830167 0.2854
0.84%
0.2833
0.1%
Good signal
20572 vip signal
2023-07-09 01:56:05
SELL ADAUSDT 0.2900898 0.2869
1.1%
0.2896
0.17%
Good signal
20571 vip signal
2023-07-09 00:51:04
SELL ADAUSDT 0.2914912 0.2884
1.06%
0.2929
-0.48%
Good signal
20570 vip signal
2023-07-09 00:31:04
SELL ADAUSDT 0.2901899 0.2891
0.38%
0.2929
-0.93%
normal
20569 vip signal
2023-07-08 23:26:03
SELL ADAUSDT 0.2891889 0.2884
0.27%
0.2915
-0.8%
normal
20568 vip signal
2023-07-08 23:16:04
SELL ADAUSDT 0.2881879 0.2884
-0.07%
0.2915
-1.15%
Too risk
20567 vip signal
2023-07-08 22:21:05
SELL ADAUSDT 0.2871869 0.2861
0.38%
0.2903
-1.08%
normal
20566 vip signal
2023-07-08 18:56:04
SELL ADAUSDT 0.2869867 0.2837
1.15%
0.2864
0.2%
Good signal
20565 vip signal
2023-07-08 17:16:04
SELL ADAUSDT 0.2869867 0.2855
0.52%
0.2869
0.03%
normal
20564 vip signal
2023-07-08 15:26:03
SELL ADAUSDT 0.2870868 0.284
1.08%
0.2863
0.27%
Good signal
20563 vip signal
2023-07-08 09:26:05
SELL ADAUSDT 0.2859857 0.2829
1.08%
0.2849
0.38%
Good signal
20562 vip signal
2023-07-08 01:01:04
SELL ADAUSDT 0.2849847 0.282
1.05%
0.2846
0.13%
Good signal
20561 vip signal
2023-07-07 22:46:04
SELL ADAUSDT 0.2844842 0.2828
0.59%
0.2851
-0.22%
normal
20560 vip signal
2023-07-07 21:41:04
SELL ADAUSDT 0.2839837 0.2828
0.42%
0.2853
-0.46%
normal
20559 vip signal
2023-07-07 20:36:03
SELL ADAUSDT 0.2840838 0.2818
0.8%
0.2853
-0.43%
Good signal
20558 vip signal
2023-07-06 22:11:04
BUY ADAUSDT 0.2801196 0.282
0.67%
0.2756
-1.64%
normal
20557 vip signal
2023-07-06 21:56:03
BUY ADAUSDT 0.2832165 0.2814
-0.65%
0.2756
-2.76%
Too risk
20556 vip signal
2023-07-06 16:46:04
SELL ADAUSDT 0.2890888 0.2895
-0.14%
0.2937
-1.6%
Too risk
20555 vip signal
2023-07-06 15:56:03
SELL ADAUSDT 0.2881879 0.2872
0.34%
0.2937
-1.91%
normal
20554 vip signal
2023-07-06 14:46:03
SELL ADAUSDT 0.2870868 0.2872
-0.04%
0.2919
-1.68%
Too risk
20553 vip signal
2023-07-06 00:25:52
SELL BTCUSDT 30458.8284 30409
0.16%
30572
-0.37%
Too risk
20552 vip signal
2023-07-04 12:00:57
SELL ADAUSDT 0.3000998 0.296
1.37%
0.3018
-0.57%
Good signal
20551 vip signal
2023-07-04 10:06:04
SELL ADAUSDT 0.2991989 0.2958
1.14%
0.3002
-0.33%
Good signal
20550 vip signal
2023-07-04 05:16:04
SELL ADAUSDT 0.2977975 0.2954
0.81%
0.2973
0.17%
Good signal
20549 vip signal
2023-07-04 03:31:03
SELL ADAUSDT 0.2988986 0.2961
0.94%
0.2992
-0.1%
Good signal
20548 vip signal
2023-07-03 17:16:05
SELL ADAUSDT 0.2958956 0.2921
1.28%
0.2949
0.34%
Good signal
20547 vip signal
2023-07-03 13:16:03
SELL ADAUSDT 0.2940938 0.2906
1.19%
0.2939
0.07%
Good signal
20546 vip signal
2023-07-03 12:06:05
SELL ADAUSDT 0.2959957 0.2931
0.98%
0.296
-0%
Good signal
20545 vip signal
2023-07-03 11:01:03
SELL ADAUSDT 0.2960958 0.2944
0.57%
0.2961
-0%
normal
20544 vip signal
2023-07-03 10:06:03
SELL ADAUSDT 0.293293 0.2932
0.03%
0.2964
-1.06%
Too risk
20543 vip signal
2023-07-03 06:36:03
SELL ADAUSDT 0.2931929 0.2904
0.95%
0.2933
-0.04%
Good signal
20542 vip signal
2023-07-02 16:51:05
BUY ADAUSDT 0.2869128 0.2893
0.83%
0.2871
0.07%
Good signal
20541 vip signal
2023-07-02 10:51:04
SELL ADAUSDT 0.2928926 0.2877
1.77%
0.2918
0.37%
Good signal
20540 vip signal
2023-07-01 22:46:03
SELL ADAUSDT 0.2908906 0.2871
1.3%
0.2911
-0.07%
Good signal
20539 vip signal
2023-07-01 20:46:03
SELL ADAUSDT 0.2900898 0.2895
0.2%
0.2926
-0.87%
Too risk
20538 vip signal
2023-07-01 14:55:53
SELL BTCUSDT 30459.8294 30395
0.21%
30457.3
0.01%
normal
20537 vip signal
2023-07-01 09:56:03
SELL ADAUSDT 0.2895893 0.2851
1.55%
0.2886
0.34%
Good signal
20536 vip signal
2023-06-30 11:41:03
SELL ADAUSDT 0.2828826 0.2816
0.45%
0.288
-1.81%
normal
20535 vip signal
2023-06-30 10:36:03
SELL ADAUSDT 0.2786784 0.2778
0.32%
0.2845
-2.09%
Too risk
20534 vip signal
2023-06-30 10:16:03
SELL ADAUSDT 0.2775773 0.2772
0.14%
0.2845
-2.49%
Too risk
20533 vip signal
2023-06-29 21:06:03
SELL ADAUSDT 0.2758756 0.273
1.04%
0.2768
-0.34%
Good signal
20532 vip signal
2023-06-29 17:51:03
SELL ADAUSDT 0.2756754 0.2733
0.86%
0.2777
-0.73%
Good signal
20531 vip signal
2023-06-29 17:26:03
SELL ADAUSDT 0.2738736 0.2733
0.21%
0.2771
-1.18%
normal
20530 vip signal
2023-06-29 15:16:04
SELL ADAUSDT 0.2740738 0.2721
0.72%
0.2738
0.1%
Good signal
20529 vip signal
2023-06-29 14:36:03
SELL ADAUSDT 0.2720718 0.2715
0.21%
0.2738
-0.64%
normal
20528 vip signal
2023-06-28 12:11:03
BUY ADAUSDT 0.2783214 0.2801
0.63%
0.2782
-0.04%
Good signal
20527 vip signal
2023-06-28 09:36:03
BUY ADAUSDT 0.2790207 0.281
0.7%
0.2775
-0.55%
Good signal
20526 vip signal
2023-06-28 04:56:03
SELL ADAUSDT 0.2871869 0.2852
0.69%
0.2897
-0.88%
Good signal
20525 vip signal
2023-06-28 04:16:03
SELL ADAUSDT 0.2858856 0.2846
0.45%
0.2886
-0.95%
normal
20524 vip signal
2023-06-27 22:06:03
SELL ADAUSDT 0.2851849 0.2806
1.61%
0.2856
-0.15%
Good signal
20523 vip signal
2023-06-27 20:46:04
SELL ADAUSDT 0.2851849 0.282
1.12%
0.286
-0.29%
Good signal
20522 vip signal
2023-06-27 19:51:03
SELL ADAUSDT 0.2841839 0.282
0.77%
0.285
-0.29%
Good signal
20521 vip signal
2023-06-27 18:26:03
SELL ADAUSDT 0.2840838 0.282
0.73%
0.2844
-0.11%
Good signal
20520 vip signal
2023-06-27 00:51:03
BUY ADAUSDT 0.2801196 0.2814
0.46%
0.2782
-0.69%
normal
20519 vip signal
2023-06-26 22:01:03
SELL ADAUSDT 0.2921919 0.2864
1.98%
0.2909
0.44%
Good signal
20518 vip signal
2023-06-26 13:36:03
BUY ADAUSDT 0.2858139 0.2909
1.75%
0.2857
-0.04%
Good signal
20517 vip signal
2023-06-26 10:06:03
BUY ADAUSDT 0.2862135 0.2876
0.48%
0.2855
-0.25%
normal
20516 vip signal
2023-06-26 08:06:03
BUY ADAUSDT 0.2903094 0.2918
0.51%
0.285
-1.86%
normal
20515 vip signal
2023-06-26 04:51:03
BUY ADAUSDT 0.2919078 0.2935
0.54%
0.291
-0.31%
normal
20514 vip signal
2023-06-26 00:16:03
BUY ADAUSDT 0.2929068 0.2946
0.57%
0.2912
-0.59%
normal
20513 vip signal
2023-06-25 13:41:04
SELL ADAUSDT 0.2963961 0.295
0.47%
0.298
-0.54%
normal
20512 vip signal
2023-06-25 13:06:03
SELL ADAUSDT 0.2963961 0.2943
0.71%
0.298
-0.54%
Good signal
20511 vip signal
2023-06-25 12:01:03
SELL ADAUSDT 0.2968966 0.2938
1.04%
0.2975
-0.2%
Good signal
20510 vip signal
2023-06-25 10:56:03
SELL ADAUSDT 0.2947945 0.2958
-0.34%
0.2975
-0.92%
Too risk
20509 vip signal
2023-06-24 23:21:03
BUY ADAUSDT 0.28971 0.2884
-0.45%
0.2838
-2.08%
Too risk
20508 vip signal
2023-06-24 21:51:03
BUY ADAUSDT 0.2910087 0.2934
0.82%
0.2889
-0.73%
Good signal
20507 vip signal
2023-06-24 02:31:03
SELL ADAUSDT 0.2998996 0.2945
1.8%
0.2998
0.03%
Good signal
20506 vip signal
2023-06-24 01:06:03
SELL ADAUSDT 0.3008005 0.2972
1.2%
0.3021
-0.43%
Good signal
20505 vip signal
2023-06-23 23:56:03
SELL ADAUSDT 0.2985983 0.2962
0.8%
0.3022
-1.21%
normal
20504 vip signal
2023-06-23 22:01:03
BUY ADAUSDT 0.287712 0.2958
2.73%
0.2872
-0.18%
Good signal
20503 vip signal
2023-06-23 18:06:03
SELL ADAUSDT 0.2959957 0.292
1.35%
0.2943
0.57%
Good signal
20502 vip signal
2023-06-23 13:30:54
SELL BTCUSDT 30075.6456 29959.5
0.39%
30060
0.05%
normal
20501 vip signal
2023-06-21 01:51:03
SELL ADAUSDT 0.2658656 0.2639
0.74%
0.2671
-0.46%
Good signal
20500 vip signal
2023-06-21 01:21:03
SELL ADAUSDT 0.262262 0.2611
0.44%
0.2671
-1.84%
normal
20499 vip signal
2023-06-20 22:11:04
BUY ADAUSDT 0.2561436 0.256
-0.06%
0.2519
-1.68%
Too risk
20498 vip signal
2023-06-20 16:11:03
BUY ADAUSDT 0.2579418 0.2584
0.18%
0.2571
-0.33%
Too risk
20497 vip signal
2023-06-20 09:16:03
SELL ADAUSDT 0.264264 0.2596
1.76%
0.2631
0.44%
Good signal
20496 vip signal
2023-06-20 02:16:03
SELL ADAUSDT 0.263263 0.2568
2.45%
0.2627
0.21%
Good signal
20495 vip signal
2023-06-19 10:10:53
SELL BTCUSDT 26477.0506 26386.7
0.34%
26449.6
0.1%
normal
20494 vip signal
2023-06-19 05:31:03
BUY ADAUSDT 0.2612385 0.262
0.29%
0.2583
-1.14%
normal
20493 vip signal
2023-06-17 13:46:03
SELL ADAUSDT 0.2709707 0.2697
0.47%
0.2732
-0.82%
normal
20492 vip signal
2023-06-17 13:41:03
SELL ADAUSDT 0.2669667 0.2697
-1.02%
0.2732
-2.33%
Too risk
20491 vip signal
2023-06-17 02:11:03
SELL ADAUSDT 0.2670668 0.2616
2.05%
0.266
0.4%
Good signal
20490 vip signal
2023-06-16 21:51:03
BUY ADAUSDT 0.2565432 0.2602
1.41%
0.2522
-1.72%
normal
20489 vip signal
2023-06-16 09:05:54
BUY BTCUSDT 25422.3522 25568
0.57%
25454.9
0.13%
normal
20488 vip signal
2023-06-16 05:06:03
SELL ADAUSDT 0.2635633 0.2625
0.4%
0.265
-0.55%
normal
20487 vip signal
2023-06-16 05:01:03
SELL ADAUSDT 0.2625623 0.2625
0.02%
0.2656
-1.16%
Too risk
20486 vip signal
2023-06-16 03:41:03
SELL ADAUSDT 0.2620618 0.2585
1.36%
0.2656
-1.35%
normal
20485 vip signal
2023-06-16 03:11:03
SELL ADAUSDT 0.2608606 0.2585
0.9%
0.2626
-0.67%
Good signal
20484 vip signal
2023-06-15 04:11:03
BUY ADAUSDT 0.2635362 0.265
0.55%
0.256
-2.94%
Too risk
20483 vip signal
2023-06-15 04:06:03
BUY ADAUSDT 0.2668329 0.2651
-0.65%
0.256
-4.23%
Too risk
20482 vip signal
2023-06-14 19:30:54
SELL BTCUSDT 26002.7768 25947.4
0.21%
26077
-0.29%
normal
20481 vip signal
2023-06-14 15:21:03
BUY ADAUSDT 0.2699298 0.2738
1.41%
0.27
0.03%
Good signal
20480 vip signal
2023-06-13 20:16:03
SELL ADAUSDT 0.2857855 0.2764
3.28%
0.2896
-1.33%
normal
20479 vip signal
2023-06-13 20:01:03
SELL ADAUSDT 0.2859857 0.2764
3.35%
0.2896
-1.26%
normal
20478 vip signal
2023-06-13 19:11:03
SELL ADAUSDT 0.2836834 0.2821
0.56%
0.2896
-2.09%
Too risk
20477 vip signal
2023-06-13 16:26:03
SELL ADAUSDT 0.2810808 0.2803
0.28%
0.2839
-1%
normal
20476 vip signal
2023-06-13 14:11:03
SELL ADAUSDT 0.2805803 0.2777
1.03%
0.2803
0.1%
Good signal
20475 vip signal
2023-06-13 09:05:54
BUY BTCUSDT 25790.9832 26155.5
1.39%
25890
0.38%
Good signal
20474 vip signal
2023-06-12 14:31:02
SELL ADAUSDT 0.2795793 0.2761
1.24%
0.2825
-1.04%
normal
20473 vip signal
2023-06-10 00:41:03
BUY ADAUSDT 0.3083913 0.3085
0.04%
0.3023
-2.01%
Too risk
20472 vip signal
2023-06-10 00:01:03
BUY ADAUSDT 0.3107889 0.3127
0.61%
0.3049
-1.93%
normal
20471 vip signal
2023-06-09 14:06:03
BUY ADAUSDT 0.3172824 0.318
0.23%
0.3125
-1.53%
normal
20470 vip signal
2023-06-09 13:51:03
BUY ADAUSDT 0.3177819 0.318
0.07%
0.3138
-1.27%
Too risk
20469 vip signal
2023-06-09 12:46:04
BUY ADAUSDT 0.3174822 0.3198
0.72%
0.3151
-0.76%
Good signal
20468 vip signal
2023-06-09 08:21:03
BUY ADAUSDT 0.3207789 0.3237
0.9%
0.3203
-0.15%
Good signal
20467 vip signal
2023-06-09 01:46:04
BUY ADAUSDT 0.3205791 0.3247
1.27%
0.3197
-0.27%
Good signal
20466 vip signal
2023-06-09 01:36:03
BUY ADAUSDT 0.321678 0.3247
0.93%
0.3197
-0.62%
Good signal
20465 vip signal
2023-06-09 00:51:03
BUY ADAUSDT 0.322677 0.3238
0.35%
0.3197
-0.93%
normal
20464 vip signal
2023-06-08 23:01:04
SELL ADAUSDT 0.3304301 0.3261
1.31%
0.3299
0.16%
Good signal
20463 vip signal
2023-06-08 22:36:03
SELL ADAUSDT 0.3295292 0.3271
0.74%
0.3308
-0.39%
Good signal
20462 vip signal
2023-06-08 20:51:04
SELL ADAUSDT 0.3292289 0.3258
1.04%
0.3282
0.31%
Good signal
20461 vip signal
2023-06-07 20:01:03
BUY ADAUSDT 0.3369627 0.3384
0.42%
0.3341
-0.86%
normal
20460 vip signal
2023-06-07 17:56:03
BUY ADAUSDT 0.3389607 0.3395
0.16%
0.3354
-1.06%
Too risk
20459 vip signal
2023-06-07 09:51:04
BUY ADAUSDT 0.3457539 0.3478
0.59%
0.345
-0.22%
normal
20458 vip signal
2023-06-07 03:56:03
SELL ADAUSDT 0.3561558 0.3516
1.28%
0.3561
0.02%
Good signal
20457 vip signal
2023-06-07 03:51:04
SELL ADAUSDT 0.355355 0.3516
1.06%
0.3563
-0.27%
Good signal
20456 vip signal
2023-06-06 06:30:54
SELL BTCUSDT 25729.3036 25686
0.17%
25850
-0.47%
Too risk
20455 vip signal
2023-06-05 23:21:03
BUY ADAUSDT 0.3682314 0.368
-0.06%
0.3479
-5.84%
Too risk
20454 vip signal
2023-06-05 20:41:02
BUY ADAUSDT 0.3718278 0.3729
0.29%
0.3706
-0.33%
normal
20453 vip signal
2023-06-05 12:06:03
BUY ADAUSDT 0.3739257 0.3757
0.47%
0.373
-0.25%
normal
20452 vip signal
2023-06-05 08:36:04
BUY ADAUSDT 0.3778218 0.3788
0.26%
0.3752
-0.7%
normal
20451 vip signal
2023-06-05 08:06:03
BUY ADAUSDT 0.3762234 0.3787
0.65%
0.3752
-0.27%
Good signal
20450 vip signal
2023-06-04 17:26:03
SELL ADAUSDT 0.3816813 0.38
0.44%
0.3818
-0.03%
normal
20449 vip signal
2023-06-04 17:11:04
SELL ADAUSDT 0.381381 0.3804
0.26%
0.3819
-0.14%
normal
20448 vip signal
2023-06-04 15:56:04
SELL ADAUSDT 0.3804801 0.3808
-0.08%
0.382
-0.4%
Too risk
20447 vip signal
2023-06-04 14:51:03
SELL ADAUSDT 0.3809806 0.3791
0.49%
0.382
-0.27%
normal
20446 vip signal
2023-06-04 14:06:03
SELL ADAUSDT 0.3795792 0.3788
0.21%
0.3809
-0.35%
normal
20445 vip signal
2023-06-04 12:51:04
SELL ADAUSDT 0.3791788 0.3784
0.21%
0.3799
-0.19%
normal
20444 vip signal
2023-06-04 11:46:03
SELL ADAUSDT 0.3789786 0.3784
0.15%
0.3793
-0.08%
Too risk
20443 vip signal
2023-06-04 10:50:54
SELL BTCUSDT 27102.9759 27031.2
0.26%
27074
0.11%
normal
20442 vip signal
2023-06-04 09:36:03
SELL ADAUSDT 0.3795792 0.3785
0.28%
0.3794
0.05%
normal
20441 vip signal
2023-06-04 09:31:03
SELL ADAUSDT 0.3799796 0.3782
0.47%
0.3794
0.15%
normal
20440 vip signal
2023-06-04 01:40:54
BUY BTCUSDT 27104.5683 27173.7
0.25%
27113.9
0.03%
normal
20439 vip signal
2023-06-03 06:11:03
SELL ADAUSDT 0.3792789 0.3774
0.5%
0.3788
0.13%
normal
20438 vip signal
2023-06-03 03:36:03
SELL ADAUSDT 0.3791788 0.3773
0.5%
0.3792
-0.01%
normal
20437 vip signal
2023-06-02 20:06:03
SELL ADAUSDT 0.3761758 0.3735
0.71%
0.3777
-0.41%
Good signal
20436 vip signal
2023-06-02 18:51:03
SELL ADAUSDT 0.3776773 0.375
0.71%
0.3771
0.15%
Good signal
20435 vip signal
2023-06-02 18:46:03
SELL ADAUSDT 0.3767764 0.375
0.47%
0.3771
-0.09%
normal
20434 vip signal
2023-06-02 18:41:03
SELL ADAUSDT 0.375375 0.375
0.1%
0.3776
-0.59%
Too risk
20433 vip signal
2023-06-02 18:26:03
SELL ADAUSDT 0.3741738 0.3748
-0.17%
0.3779
-1%
Too risk
20432 vip signal
2023-06-02 16:46:03
SELL ADAUSDT 0.3731728 0.3726
0.15%
0.3751
-0.52%
Too risk
20431 vip signal
2023-06-02 13:56:03
SELL ADAUSDT 0.3727724 0.371
0.48%
0.3723
0.13%
normal
20430 vip signal
2023-06-02 12:51:03
SELL ADAUSDT 0.3729726 0.3714
0.42%
0.3734
-0.11%
normal
20429 vip signal
2023-06-02 11:46:03
SELL ADAUSDT 0.3720717 0.3705
0.42%
0.3727
-0.17%
normal
20428 vip signal
2023-06-02 10:31:03
SELL ADAUSDT 0.3704701 0.371
-0.14%
0.3748
-1.17%
Too risk
20427 vip signal
2023-06-02 10:21:04
SELL ADAUSDT 0.368368 0.3703
-0.52%
0.3748
-1.75%
Too risk
20426 vip signal
2023-06-02 03:21:03
SELL ADAUSDT 0.3664661 0.3636
0.78%
0.3663
0.05%
Good signal
20425 vip signal
2023-06-01 04:26:03
SELL ADAUSDT 0.377377 0.3744
0.79%
0.3763
0.29%
Good signal
20424 vip signal
2023-05-31 03:45:53
SELL BTCUSDT 27870.0422 27734.4
0.49%
27846
0.09%
normal
20423 vip signal
2023-05-31 00:06:03
BUY ADAUSDT 0.3758238 0.3782
0.63%
0.3763
0.13%
Good signal
20422 vip signal
2023-05-30 11:21:03
SELL ADAUSDT 0.383383 0.3796
0.99%
0.3821
0.33%
Good signal
20421 vip signal
2023-05-29 09:51:03
SELL ADAUSDT 0.3849846 0.3805
1.16%
0.3843
0.18%
Good signal
20420 vip signal
2023-05-29 08:46:03
SELL ADAUSDT 0.3857854 0.3834
0.62%
0.3863
-0.13%
Good signal
20419 vip signal
2023-05-29 08:16:03
SELL ADAUSDT 0.3838835 0.3837
0.05%
0.3863
-0.63%
Too risk
20418 vip signal
2023-05-29 07:11:03
SELL ADAUSDT 0.3832829 0.3819
0.36%
0.3858
-0.66%
normal
20417 vip signal
2023-05-29 06:06:03
SELL ADAUSDT 0.3826823 0.3813
0.36%
0.3841
-0.37%
normal
20416 vip signal
2023-05-29 02:26:02
SELL ADAUSDT 0.3791788 0.3762
0.79%
0.3791
0.02%
Good signal
20415 vip signal
2023-05-28 21:41:02
SELL ADAUSDT 0.3786783 0.3745
1.1%
0.378
0.18%
Good signal
20414 vip signal
2023-05-28 20:16:02
SELL ADAUSDT 0.3779776 0.376
0.52%
0.3794
-0.38%
normal
20413 vip signal
2023-05-28 19:06:02
SELL ADAUSDT 0.3769766 0.3754
0.42%
0.3787
-0.46%
normal
20412 vip signal
2023-05-28 16:56:02
SELL ADAUSDT 0.3742739 0.3713
0.79%
0.3731
0.31%
Good signal
20411 vip signal
2023-05-28 15:06:02
SELL ADAUSDT 0.3736733 0.3665
1.92%
0.3738
-0.03%
Good signal
20410 vip signal
2023-05-28 13:51:02
SELL ADAUSDT 0.3731728 0.3723
0.23%
0.3738
-0.17%
normal
20409 vip signal
2023-05-28 11:46:03
SELL ADAUSDT 0.3728725 0.3717
0.31%
0.3742
-0.36%
normal
20408 vip signal
2023-05-28 10:41:04
SELL ADAUSDT 0.3714711 0.3706
0.23%
0.3738
-0.63%
normal
20407 vip signal
2023-05-28 08:56:03
SELL ADAUSDT 0.3697694 0.3715
-0.47%
0.3744
-1.25%
Too risk
20406 vip signal
2023-05-28 08:41:02
SELL ADAUSDT 0.3675672 0.3694
-0.5%
0.3744
-1.86%
Too risk
20405 vip signal
2023-05-28 07:11:02
SELL ADAUSDT 0.3664661 0.3658
0.18%
0.369
-0.69%
Too risk
20404 vip signal
2023-05-28 06:06:02
SELL ADAUSDT 0.3661658 0.3657
0.13%
0.3674
-0.34%
Too risk
20403 vip signal
2023-05-27 06:06:03
SELL ADAUSDT 0.3644641 0.3621
0.65%
0.3643
0.05%
Good signal
20402 vip signal
2023-05-27 04:41:03
SELL ADAUSDT 0.364364 0.3633
0.29%
0.365
-0.17%
normal
20401 vip signal
2023-05-27 03:36:03
SELL ADAUSDT 0.3641638 0.3636
0.15%
0.3658
-0.45%
Too risk
20400 vip signal
2023-05-27 02:31:03
SELL ADAUSDT 0.3626623 0.3632
-0.15%
0.3669
-1.17%
Too risk
20399 vip signal
2023-05-26 23:31:03
SELL ADAUSDT 0.3615612 0.359
0.71%
0.3608
0.21%
Good signal
20398 vip signal
2023-05-26 22:26:02
SELL ADAUSDT 0.3604601 0.3592
0.35%
0.362
-0.43%
normal
20397 vip signal
2023-05-26 01:16:03
BUY ADAUSDT 0.354645 0.3572
0.72%
0.3558
0.32%
Good signal
20396 vip signal
2023-05-25 09:31:02
BUY ADAUSDT 0.3562434 0.3598
0.99%
0.3558
-0.12%
Good signal
20395 vip signal
2023-05-25 01:21:02
BUY ADAUSDT 0.3614382 0.3634
0.54%
0.3615
0.02%
normal
20394 vip signal
2023-05-25 00:16:03
BUY ADAUSDT 0.3605391 0.3633
0.76%
0.3603
-0.07%
Good signal
20393 vip signal
2023-05-24 13:51:04
BUY ADAUSDT 0.3642354 0.3674
0.86%
0.3634
-0.23%
Good signal
20392 vip signal
2023-05-24 12:46:02
BUY ADAUSDT 0.3635361 0.3649
0.37%
0.3634
-0.04%
normal
20391 vip signal
2023-05-24 12:41:03
BUY ADAUSDT 0.3638358 0.3649
0.29%
0.3634
-0.12%
normal
20390 vip signal
2023-05-23 11:26:02
SELL ADAUSDT 0.3725722 0.371
0.42%
0.3754
-0.76%
normal
20389 vip signal
2023-05-23 11:21:02
SELL ADAUSDT 0.3717714 0.371
0.21%
0.3754
-0.98%
normal
20388 vip signal
2023-05-22 20:11:02
SELL ADAUSDT 0.3685682 0.3661
0.67%
0.37
-0.39%
Good signal
20387 vip signal
2023-05-22 19:06:03
SELL ADAUSDT 0.3680677 0.3665
0.43%
0.369
-0.25%
normal
20386 vip signal
2023-05-22 16:51:02
SELL ADAUSDT 0.3658655 0.3677
-0.5%
0.3742
-2.28%
Too risk
20385 vip signal
2023-05-22 16:46:03
SELL ADAUSDT 0.3651648 0.3661
-0.26%
0.3742
-2.47%
Too risk
20384 vip signal
2023-05-22 15:26:02
SELL ADAUSDT 0.3635632 0.362
0.43%
0.3669
-0.92%
normal
20383 vip signal
2023-05-22 14:21:02
SELL ADAUSDT 0.3636633 0.3622
0.4%
0.3639
-0.07%
normal
20382 vip signal
2023-05-22 12:41:03
SELL ADAUSDT 0.3630627 0.3613
0.49%
0.3629
0.04%
normal
20381 vip signal
2023-05-22 00:51:03
BUY ADAUSDT 0.3579417 0.3602
0.63%
0.3585
0.16%
Good signal
20380 vip signal
2023-05-21 21:06:02
BUY ADAUSDT 0.3615381 0.3644
0.79%
0.3614
-0.04%
Good signal
20379 vip signal
2023-05-21 20:01:02
BUY ADAUSDT 0.3604392 0.3625
0.57%
0.3608
0.1%
normal
20378 vip signal
2023-05-20 09:06:02
BUY ADAUSDT 0.3640356 0.3658
0.48%
0.3646
0.15%
normal
20377 vip signal
2023-05-20 08:56:02
BUY ADAUSDT 0.3644352 0.3658
0.37%
0.3643
-0.04%
normal
20376 vip signal
2023-05-19 04:16:02
BUY ADAUSDT 0.3698298 0.3751
1.41%
0.3705
0.18%
Good signal
20375 vip signal
2023-05-19 01:56:02
BUY ADAUSDT 0.3690306 0.3695
0.13%
0.3655
-0.97%
Too risk
20374 vip signal
2023-05-19 01:46:02
BUY ADAUSDT 0.3713283 0.3695
-0.49%
0.3655
-1.59%
Too risk
20373 vip signal
2023-05-19 00:11:02
BUY ADAUSDT 0.3727269 0.3756
0.76%
0.3705
-0.6%
Good signal
20372 vip signal
2023-05-18 18:31:02
SELL ADAUSDT 0.3791788 0.3774
0.47%
0.38
-0.22%
normal
20371 vip signal
2023-05-18 06:51:02
SELL ADAUSDT 0.3750747 0.3736
0.39%
0.3758
-0.19%
normal
20370 vip signal
2023-05-18 05:46:02
SELL ADAUSDT 0.3754751 0.3741
0.37%
0.3756
-0.03%
normal
20369 vip signal
2023-05-18 03:11:02
SELL ADAUSDT 0.3761758 0.3751
0.29%
0.3799
-0.99%
normal
20368 vip signal
2023-05-18 02:06:02
SELL ADAUSDT 0.374374 0.3734
0.26%
0.3804
-1.61%
normal
20367 vip signal
2023-05-18 01:56:02
SELL ADAUSDT 0.3730727 0.3728
0.07%
0.3804
-1.96%
Too risk
20366 vip signal
2023-05-18 01:46:02
SELL ADAUSDT 0.3711708 0.3723
-0.3%
0.3804
-2.49%
Too risk
20365 vip signal
2023-05-17 11:46:02
SELL ADAUSDT 0.3738735 0.371
0.77%
0.3739
-0.01%
Good signal
20364 vip signal
2023-05-17 10:41:02
SELL ADAUSDT 0.3738735 0.3716
0.61%
0.3737
0.05%
Good signal
20363 vip signal
2023-05-17 09:11:02
SELL ADAUSDT 0.3708705 0.37
0.23%
0.3771
-1.68%
normal
20362 vip signal
2023-05-17 00:55:53
SELL BTCUSDT 27104.7777 26950
0.57%
27110
-0.02%
normal
20361 vip signal
2023-05-16 17:11:02
SELL ADAUSDT 0.3690687 0.3667
0.64%
0.3702
-0.31%
Good signal
20360 vip signal
2023-05-16 09:21:00
BUY ADAUSDT 0.3643353 0.3651
0.21%
0.361
-0.92%
normal
20359 vip signal
2023-05-15 21:56:01
BUY ADAUSDT 0.3682314 0.3712
0.8%
0.3672
-0.28%
Good signal
20358 vip signal
2023-05-15 19:45:53
BUY BTCUSDT 27312.7599 27407.8
0.35%
27316.6
0.01%
normal
20357 vip signal
2023-05-15 09:46:00
SELL ADAUSDT 0.3746743 0.3718
0.77%
0.3757
-0.27%
Good signal
20356 vip signal
2023-05-15 09:41:00
SELL ADAUSDT 0.3745742 0.3718
0.74%
0.3757
-0.3%
Good signal
20355 vip signal
2023-05-15 00:16:02
SELL ADAUSDT 0.3716713 0.3691
0.69%
0.3713
0.1%
Good signal
20354 vip signal
2023-05-14 23:11:02
SELL ADAUSDT 0.3719716 0.3701
0.5%
0.3729
-0.25%
normal
20353 vip signal
2023-05-14 23:01:01
SELL ADAUSDT 0.3701698 0.3703
-0.04%
0.3729
-0.74%
Too risk
20352 vip signal
2023-05-14 14:31:01
SELL ADAUSDT 0.3687684 0.3667
0.56%
0.3684
0.1%
normal
20351 vip signal
2023-05-14 13:26:01
SELL ADAUSDT 0.3687684 0.3676
0.32%
0.3686
0.05%
normal
20350 vip signal
2023-05-14 12:21:01
SELL ADAUSDT 0.3681678 0.3676
0.15%
0.3688
-0.17%
Too risk
20349 vip signal
2023-05-14 11:31:01
SELL ADAUSDT 0.3675672 0.367
0.15%
0.3688
-0.34%
Too risk
20348 vip signal
2023-05-14 10:31:01
SELL ADAUSDT 0.3661658 0.3655
0.18%
0.3678
-0.45%
Too risk
20347 vip signal
2023-05-14 01:06:02
BUY ADAUSDT 0.3623373 0.3641
0.48%
0.3625
0.04%
normal
20346 vip signal
2023-05-13 22:01:02
BUY ADAUSDT 0.3639357 0.3644
0.13%
0.362
-0.53%
Too risk
20345 vip signal
2023-05-13 20:56:03
BUY ADAUSDT 0.3632364 0.366
0.76%
0.362
-0.34%
Good signal
20344 vip signal
2023-05-13 17:55:53
SELL BTCUSDT 26846.9201 26761.9
0.32%
26852.8
-0.02%
normal
Үр дүн 177.39% -98.51%

buyRisk : 21 SellRisk : 43

symbolLossProfit
TRXUSDT1126
BTCUSDT215
XRPUSDT4
ADAUSDT51191
Total : 300 64 236
Copyright © 2022 Digital Exim llc