Танилцуулга үзэх Whitepaper татах BSC-SCAN Арилжаа Capex.mn

Capex.mn бирж дээр DET койны арилжаа явагдаж байна.

DET - Токен хуваарилалт төлөвлөлт

Түгжих
хугацаа
Линк
Нийт нийлүүлэлт : 100%10,000,000,000,000-
Урьдчилсан захиалга
2022-01-15 хүртэл
10%1,000,000,000,000-
Маркетинг airdrop 5%500,000,000,000-
Liquidity 10%1,000,000,000,000-
Менежмент 5%500,000,000,0001 жил
Нэмэлт нөөц 5%500,000,000,0001 жил
Стратеги нөөц 20%2,000,000,000,0003 жил
Стратеги нөөц20%2,000,000,000,0006 жил
Стратеги нөөц 25%2,500,000,000,0009 жил
Copyright © 2022 Digital Exim llc